Voorpagina

Uitslag Hazenbergbokaal

De uitslag van de hazenbergbokaal staat op de website onder het kopje Hazenbergbokaal

Vispas nodig?

Als u wilt vissen in nederland heb je op de meeste plekken de VISPAS nodig. Via de volgende link is deze te bestellen via onze club:https://www.vispas.nl/#!/?hsvid=117

Alle ingebrachte viswateren van Drenthe en Groningen vallen hier onder. 

Toch kan het aanbod beperkt zijn dus kijk verder ook even op de website van de visfederatie voor meer info.

VISPAS 2023

VISPAS/NACHTVISPAS/3E HENGEL TOESTEMMING

Net als vorig jaar worden de nachtvistoestemmingen, de derde hengeltoestemmingen vanuit het federatiekantoor verstuurd. Dit in tegenstelling van de vispassen en de gezamenlijke lijsten van viswateren, die vanuit een extern bedrijf worden toegestuurd. Dit kan tot gevolg hebben dat de vispas en de eventuele toestemmingen niet gelijktijdig bij de sportvisser arriveren, maar dat óf de vispas óf de toestemming(en) eerder arriveren. Wij proberen dit zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, maar helemaal gelijktijdig lukt vaak niet.

Mochten er nog vragen zijn neem dan contact op met de HSF Groningen-Drenthe tel 0592 542890 of email hsfgron-dren@vissen.nl.

Stand groep A 

 1. J. Veenema   1769
 2. O. Snip            1521
 3. O. Snip            1476
 4. E. Teenstra     1059
 5. R. Baas           1054
 6. M. de Boer       654

Stand groep B

 1. P. de Groot       1210
 2. K. Mosselaar     642
 3. J. Swieringa       485   
 4. S. Zijlstra            477
 5. P. Swieringa       457
 6. S. Grijpstra         335
 7. S. Bos                   42